Oudervereniging

Onze school heeft een betrokken ouderraad. Deze bestaat uit een aantal leden, gekozen door en uit de ouders/verzorgers van kinderen van de school.

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met:
Het beheren van de ouderbijdragen,
Het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school. (sinterklaas, zakelijke ouderavond, kerst, Koningsdag, eindfeest, laatste schooldag, etc),
Ouders inschakelen bij organisatie van activiteiten,
Advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad,
Hand-en-spandiensten.