Oudervereniging

Onze school heeft een betrokken ouderraad. Deze bestaat uit een aantal leden, gekozen door en uit de ouders/verzorgers van kinderen van de school.

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met:
Het beheren van de ouderbijdragen,
Het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school. (sinterklaas, zakelijke ouderavond, kerst, Koningsdag, eindfeest, laatste schooldag, etc),
Ouders inschakelen bij organisatie van activiteiten,
Advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad,
Hand-en-spandiensten.

Ouderbijdrage
De OR vraagt elk schooljaar een vrijwillige schoolbijdrage om schoolse zaken te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 12,50 per kind. Vanaf het derde kind is de bijdrage € 9,00. Van dit geld worden allerlei extra activiteiten betaald, die niet onder het onderwijsbudget vallen. U ontvangt van de penningmeester van de ouderraad bericht om dit bedrag over te maken op de rekening van de ouderraad.