Resultaten van het onderwijs

Ieder kind is uniek én iedere groep is uniek. We ‘durven’ als school onze doelen hoog te stellen omdat we vinden dat we het uiterste uit iedere individuele leerling behoren te halen én het uiterste uit iedere groep. Met tevredenheid kunnen we stellen dat we onze gestelde doelen in de afgelopen jaren hebben bereikt. We trachten deze kwaliteit natuurlijk ook de komende jaren te borgen met de positieve inzet van leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.

Hieronder kunt u in grafiek de eindopbrengsten (Cito-eindtoets groep 8) van onze school aflezen van de afgelopen jaren met alle deelnemende leerlingen. In de grafiek ziet u het landelijk gemiddelde van de betreffende schoolgroep in relatie tot de score van de M.J. Tamsmaskoalle.

Knipsel

 

  • © stichting radius