Medezeggenschapsraad (MR)045a

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft. Medezeggenschap betekent dat je mee mag denken en praten over zaken op de school. De MR spreekt voor zowel ouders/verzorgers als personeel. Medezeggenschap is belangrijk omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan heeft de hele school hier profijt van. De Medezeggenschapsraad vergadert regelmatig met de directie van de school.

Op dit moment zijn de leden van de MR:

Mevr. Corina Posthumus, oudergeleding
Mevr. Mirjam Hoekstra, oudergeleding
Mevr. Marike Moed, personeelsgeleding
Mevr. Fenna Jongsma, personeelsgeleding

De medezeggenschapsraad stelt uw betrokkenheid als ouders/verzorgers bij de school erg op prijs. Heeft u suggesties of vragen, schroom dan niet om een van ons aan te spreken.

  • © stichting radius