Groep 1-2IMG_6625

Leerkracht: juf Petra (ma t/m vrij)

De naam “Boartlik Begjin”, zoals die in de hal van de onderbouw hangt, houden wij in ere. De leerlingen starten hun schoolcarrière letterlijk spelenderwijs. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Onze taak is dit op school te stimuleren door kinderen op boeiende wijze steeds iets nieuws te laten ontdekken. Het is belangrijk dat het kind dit in eigen tempo en op eigen niveau kan doen. Jongste en oudste kleuters zitten in dezelfde ruimte. Ze kunnen zo veel van elkaar leren en in een uitdagende, gezellige, veilige ruimte met diverse materialen vele ervaringen opdoen.

Kleuterplein is onze lesmethode. Kleuterplein is een methodiek voor groep 1 en 2. Het combineert de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en voorbereidend schrijven. Kleuterplein is opgezet rondom 16 thema’s. Op het einde van groep 1 en in groep 2, bieden we de kinderen speelse activiteiten aan, die voorbereiden op het lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

sinterklaas             075              IMG_6642

  • © stichting radius