Groepen

We werken op school in vier combinatiegroepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Doordat kinderen deel uitmaken van een groep met verschillende leeftijden, leren zij elkaar te helpen en samen te werken. Ook (leren) plannen en zelfstandig werken zijn belangrijke leeraspecten in een combinatiegroep. Onze leerkrachten zijn vaardig op het gebied van klassenmanagement en in het werken met niveauverschillen. Om alle leerlingen de juiste instructie en feedback te geven, passen leerkrachten uiteenlopende werkvormen toe die voor beide groepen goed op elkaar afgestemd worden.

068

 

  • © stichting radius